bootstrap template

Фасада - F50+ Passive/F60+ Passive

Mobirise

Описание на системата:


Система за окачени фасади за Пасивна къща с 50 мм или 60 мм ширина.
Постигане на пасивната къща в съответствие с директивата IFA WA-15/2, в съчетание с необходимата услуга

Идентични профили за колоните и гредите, право рязане, без пробиване на профил на гредата: минимални отрязъци, рационално производство и монтаж

Технология за безфугово свързване между колоните и гредите

Идентична ширина на вътрешните уплътнение на стъклопакета колоните и гредите

Малък радиус на ръба за визуално безпроблемно свързване на гредата

Максимално натоварване от стъклото до 600 кг, в зависимост от натоварването от вятъра

Mobirise